Kunst en Creativiteit

 

Als we kijken naar een kunstwerk zien we een afbeelding. We vullen zelf het beeld in met onze gevoelens en gedachten, vanuit onze eigen ervaringen. 
Wat zie je als kunstenaar als je naar je eigen werk kijkt. Welk proces speelt zich hier af. Je vormt om wat je beleeft, hoe je het leven ziet in combinatie met je persoonlijkheid. Met materie vorm je je wereldbeeld, een zoektocht naar inhoud. Naar buiten brengen van wat je beweegt, fascineert, wat je verafschuwt, en dat laten zien of horen is een belangrijke drijfveer. Je hebt de mogelijkheid je eigen stempel te drukken, eigenheid te tonen, als uiting van individualiteit. Je manifesteert je via je kunst, zoekt op die manier contact met de buitenwereld.

 

Verbeelding

 

Als kunstenaar wil je iets verbeelden. Het zichtbaar maken, in materie, van wat je wilt verbeelden, is een spannend moment. Als het potlood over het papier gaat, zie je wat je wilt verbeelden. Het resultaat kan bevredigend zijn of juist tegenvallen, vragen oproepen. Wat weerhoudt je om aan het werk te gaan. Welke obstakels kom je tegen, en hoe ga je daar mee om. Hoe houdt je je creativiteit op gang, wat zijn inspiratiebronnen en hoe verzorg je die. In hoeverre behoud je je authenticiteit.

 

Werkwijze


Ik geef feedback op het creatieve proces en het werk. Samen zoeken we naar de relatie tussen wat te zien is en datgene wat je wilt verbeelden. Bij een kunstenaar zijn de persoonlijkheid en het beeldende werk nauw verbonden met elkaar. Een gesprek zal daarom heen en weer bewegen tussen persoonlijke ervaringen,je eigen manier van werken en het uiteindelijke resultaat. Je unieke biografische thema’s worden duidelijk en kunnen bijdragen aan een heldere visie op het eigen werk. Aan de hand van je werk praten we over vragen die je tegenkomt. Dit kan ook in het atelier plaatsvinden. Ik analyseer wat je vertelt en wat er te zien is.

 

Hierbij gebruik ik verschillende invalshoeken zoals: Hoe is je werkplek georganiseerd, de continuïteit in je werk, je energie, hoe ga je om met gevoelens als frustratie of onzekerheid en hoe kom je tot keuzes. Het werkproces krijgt vorm en structuur.

 

Vanuit mijn eigen achtergrond als kunstenaar ken ik deze problematiek goed. Ik kan me erg goed inleven in wat je doormaakt in een creatief beroep.